Апликација

Пројекат има значајан практични допринос будући да подразумева развој ИТ решења, односно мобилне апликације која ће подржати доношење управљачких одлука предузетница. Опште је познато да предузетницама недостаје претходно радно, предузетничко и менаџерско искуство и да их све то може спречити да остваре пословне циљеве.

Зато ћемо им понудити решење које делимично може да надокнади недостатак личног искуства и едукације у менаџменту и то искуством великог броја колегиница у индустрији; искуство које је регистровано, анализирано и систематизовано на научно заснован начин.

По први пут ћемо развити ИТ решење контекстуализовано за српске предузетнице из производног сектора. Ово ИТ решење ће подржати предузетнице у доношењу свакодневних и стратегијских управљачких одлука једноставном апликацијом, која ће бити бесплатна за преузимање и која ће бити креирана тако да укључује ка корисницама оријентисан садржај, изглед и функционалност.