Пројектни тим

Данијела Стошић Панић

Данијела Стошић Панић

Руководилац Пројекта
Александра Анђелковић

Александра Анђелковић

Координатор Пројекта
Марија Радосављевић

Марија Радосављевић

Координатор Пројекта
Весна Јанковић Милић

Весна Јанковић Милић

Координатор Пројекта
Бојана Новићевић Чечевић

Бојана Новићевић Чечевић

Истраживач

Партнери Пројекта