О пројекту

Почивајући на схватању да предузетничка активност жена може бити начин за побољшање квалитета живота и постизање друштвене једнакости, Пројекат истражује ефекте управљачке праксе предузетница у производном сектору Републике Србије на њихове пословне перформансе са циљем доприноса пословном успеху.

Пројекат доприноси постизању низа националних стратешких циљева који се односе на:

  • конкурентност предузетничке активности жена;
  • родну равноправност;
  • сарадњу универзитета и привреде;
  • повећање квалитета и видљивости српске науке;
  • академску мобилност.

Пројекат ће:

  • обогатити знање о предузетничкој активности жена идентификовањем његових карактеристика у мање истраженим контекстима, као што су земље у развоју и производни сектор;
  • допринети консолидацији теорија и потпуном разумевању овог сложеног феномена;
  • подстаћи даља истраживања ове теме;
  • информисати доношење јавних политика;
  • побољшати конкурентност предузетница у Републици Србији, као и њихов социо-економски положај.

Документа

Зборници радова

Зборници радова са тематских сесија Међународне научне конференције на Економском факултету у Ниш.

Извештај о истраживању

Извештај о истраживању менаџмент праксе и перформанси предузетница у производном сектору у Републици Србији.

Водич за јавне политике

Водич за јавне политике у домену подршке предузетничкој активности жена у Републици Србији.

Практикум за предузетнице

Практикум за предузетнице у производном сектору.